Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

APRC įgvendinamas naujas ,,Erasmus+" projektas

2019 09 23

            

Visų Europos šalių jaunimo ugdymo tikslas - gilinti suvokimą apie aplinką, kurioje jie gyvena, padėti kritiškai mąstyti, skatinti domėjimąsi savo šalies istorija, įžvelgti bei įvertinti Lietuvos narystės ES privalumus ir trūkumus. Alytaus profesinio rengimo centras jau daugelį metų įgyvendina ,,Erasmus+“ projektus ir tokiu būdu įtraukia mokyklos bendruomenę į aktyvų bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Dalijimasis mokymo/si patirtimi, kitų kultūrų pažinimas ir patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžiai yra svarbiausi visapusiškai išprususio europiečio siektini tikslai. Taigi, mokytojai ir mokiniai įgyvendindami ,,Erasmus+“  projektus turi galimybę pažinti Europą iš arčiau. Taip pat gali mokytis pagal inovatyviomis idėjomis parengtus projektus ir siekti tobulėjimo kalbinėje ir profesinėje veikloje.

Šiais metais APRC tapo partnerine mokykla finansuoto ,,Erasmus+ KA202“ projekto „SUpporting STudents in Education and Information Network" (SUSTEIN) Nr. 2019-1-NL01-KA202-060504 vykdymui. Koordinuojanti organizacija - Aloysius Stichting (Nyderlandai) yra įkūrusi 45 mokyklas šalyje, aktyviai bendrauja su profesinėmis šalies mokyklomis ir verslo įmonėmis, siekia, kad mokiniai būtų produktyviai ugdomi, kuo daugiau mokinių įsidarbintų, dirbtų mėgstamą darbą ir dalyvautų stažuotėse kitose šalyse. 2015-2018 metais vykdyto ,, Erasmus+“ projekto metu dalyvavę projekto partneriai, koordinuojami Aloysius Stichting, sukūrė intelektualinį produktą COZIMA ePortfolio, kurį dabar siekiama išplėtoti kitose šalyse. Taigi, prie projekto šiemet prisijungėme mes, Alytaus profesinio rengimo centras, Italija ir Prancūzija.

Projekto tikslas - populiarinti jau sukurtą COZIMA ePortfolio ir jį papildyti sudėtingesniais elektroniniais įrankiais. Mokinys, susikūręs SUSTEIN ePortfolio, galės pateikti jį darbindamasis, vykdamas į stažuotes, pristatyti save naudodamas video, pridėti reikiamus failus, asmeninę ir norimą papildomą informaciją apie save.

Rugsėjo 16d. vyko projekto įžanginis susitikimas Nyderlanduose, Noordwijk mieste. Partneriai pristatė savo mokyklas, diskutavo, tarėsi dėl tolimesnių projekto veiklų, analizavo, kuo bus galima papildyti jau sukurtą COZIMA ePortfolio mokiniams.


Projekto koordinatorė R. Tarasevičienė