Naujienos

Bendruomenės dėmesiui!

2020 03 12

Vadovaudamasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis ir Alytaus profesinio rengimo centro Vykdomų programų įgyvendinimo plano 6.7. punktu:
1. Laikinai sustabdau ugdymo procesą:
1.1. nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. 9 klasės, 10 klasės ir pirminio profesinio mokymo programų mokiniams;
1.2. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. tęstinio profesinio mokymo programų, Pataisos namų, Užimtumo tarnybos, Suaugusiųjų mokymosi galimybės - visiems ir kiekvienam! Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005 projekto mokiniams.
Direktorius
Vytautas Zubras