Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Cedefop padėka

2024 02 15

Alytaus profesinio rengimo centras vasario 7 dieną gavo Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) padėkos raštą už dalyvavimą Cedefop atliekamoje studijoje „Perėjimas prie mokymosi rezultatų: retorika ar tikrovė?“. Studijos tikslas – geriau suprasti, kokią įtaką turi mokymosi rezultatų (ar kompetencijų) apibrėžimas (kvalifikacijų sandarose, profesiniuose standartuose, profesinio mokymo programose ir kituose aktualiuose Europos šalių dokumentuose) profesijos mokytojų rengimui ir tobulinimui(si),  mokymui profesinėse mokyklose bei įmonėse (pavyzdžiui, mokymo ir mokymosi proceso planavimui, pamokų/užsiėmimų vedimui, metodų, didaktinių prieigų pasirinkimui, pan.) bei mokinių pasiekimų vertinimui (pavyzdžiui, kriterinio vertinimo plėtrai, vertinimo užduočių parinkimui, mokinių įtraukimui į vertinimą ir pan.).
Artimiausiu metu bus vykdomas trečias studijos etapas, kurio metu tyrėjai lankys įmones ir analizuos, kaip darbdaviai supranta mokymo(si) rezultatus ir/ar į juos yra atsižvelgiama mokant(is) pameistrystės mokymosi forma.

Padėka anglų kalba