Naujienos

DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATAI

2021 03 16

Rinkimai į darbo tarybą vyko 2021 m. kovo 10 d.

Darbo tarybos rinkimuose dalyvavo – 155 darbuotojai (58,5 % turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose). Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, nes dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

Internetu balsavo 65 darbuotojai, kontaktiniu būdu – 81 darbuotojas. Negaliojantys balsavimo biuleteniai – 9 vnt. (neteisingai užpildyti).

Kandidatai į Darbo tarybą surinko balsų:
1. Čiuplys Saulius – 118 balsų;
2. Jakubauskienė Genė – 106 balsai;
3. Stražnickas Tomas – 96 balsai;
4. Žogelienė Danguolė – 84 balsai;
5. Krilavičienė Jolanta – 83 balsai;
6. Vaitkevičienė Aurelija – 72 balsai;
7. Sakalauskienė Jolanta – 69 balsai;
8. Venskūnienė Nijolė – 62 balsai;
9. Eimanavičienė Eglė – 38 balsai.

Į Darbo tarybą patenka penki kandidatai, surinkę daugiausia balsų.

Atsarginiai darbo tarybos nariai: Vaitkevičienė Aurelija, Sakalauskienė Jolanta, Venskūnienė Nijolė, Eimanavičienė Eglė.   

 

Dėkojame už aktyvų ir atsakingą dalyvavimą.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija