Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ESANT KARŠTIEMS ORAMS

2019 06 12

Atsižvelgdamas į prognozuojamą aukštą oro temperatūrą ir vadovaudamasis Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 49 punktu bei siekdamas išvengti karščio sukeliamų pavojų sveikatai,

n u r o d a u 2019 m. birželio 12–14 d. trumpinti pamokas – pamokos trukmė 30 min., pertrauka – 10 min. (pridedamas pamokų laikas).

Direktorius Vytautas Zubras

Įsakymas PDF