Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Dėmesio

2019 12 06

Mokinių tarybos ir grupių seniūnų susirinkimas!
2019 12 12 D.(KETVIRTADIENĮ) 15.00 VAL.
APRC DIDŽIOJOJE SALĖJE (Putinų g.40)
Darbotvarkėje:
1. Mokinių tarybos nuostatų pristatymas.
2. Naujų mokinių tarybos narių rinkimai.
3. Mokinių tarybos veiklos plano aptarimas.
4. Būsmų renginių aptarimas.
5. Kiti klausimai.

DALYVIAI:
1. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI
2. GRUPIŲ SENIŪNAI (ARBA JŲ PAVADUOTOJAI)
3. VISI, NORINTYS KANDIDATUOTI Į MOKINIŲ TARYBĄ