Naujienos

Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projektas

2021 05 25

Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė, suprasdama tvaraus elgesio mus supančioje aplinkoje svarbą, įsijungė į  Erasmus+  programos mokyklų mainų partnerysčių projekto „Žalias pasaulis – žalia energija“ („Green world – Green energy“ Nr.2020-1-AT01-KA229-077980_4) veiklas. Projektą koordinuoja gimnazija iš Wienner Neustadt miesto (Austrija). Projekto partneriai – Karaman miesto profesinė technikos mokykla (Turkija), Hunedoara vidurinė mokykla (Rumunija)  ir  Umberto Pomilo vardo technikos mokykla (Chieti-Scalo miestas, Italija).
Projekto tikslas - pagilinti mokinių supratimą apie alternatyvių energijos šaltinių svarbą tausojant aplinką ir  natūralius išteklius. Įgyvendindami projektines veiklas sieksime šių svarbiausių uždavinių:  įtvirtinti ilgalaikę mokyklos politiką taupant energiją ir tausojant aplinką bei skatinti kiekvieno mokinio  tvarų gyvenimo būdą, kaip tolimesnio ekologiškai atsakingo ir sveiko asmeninio gyvenimo strategiją.
Vykdydami projektines veiklas  susipažinsime su alternatyviais energijos šaltiniais ir išsiaiškinsime jų pasirinkimo bei panaudojimo kiekvienoje šalyje partnerėje prioritetus, svarbą bei tikėtiną poveikį ekonomikai bei aplinkai  mokyklos dalyvės regione. Seminarai, paskaitos, susitikimai su ekologijos teoretikais ir praktikais, pokalbiai su vietinės valdžios atstovais, besirūpinančiais tvaria energetika ir ekologišku gyvenimo būdu; apsilankymai atliekų perdirbimo įmonėse, ekologiniuose ūkiuose ir gamyklose gaminančiose atsinaujinančios energijos įrenginius, suteiks duomenų ir medžiagos elektroniniams bukletams, laikraščiams ir e. knygai sukurti bei leis gautus rezultatus panaudoti  pamokose ar užklasiniuose renginiuose.
Negalėdami organizuoti projektinių veiklų kiekvienoje šalyje gyvai, organizavome keletą internetinių susitikimų, kurių metu prisistatėme projekte dalyvausiančius žmones, mokyklas, susipažinome su savo šalių, regionų, mokyklų žaliąja politika. Paskutiniojo susitikimo metu nusprendėme, kad esame pavargę nuo nuotolinio mokymosi  ir viliamės sulaukti projekto pratęsimo bei projektinių veiklų vykdymo lankantis partnerėse šalyse.
                                                                                                        Projekto koordinatorė Jolanta Ručienė