Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ

2021 02 01

Informuojame, kad Darbo tarybos siūlymu direktoriaus 2021-01-18 įsakymu Nr. (1.3.)-V1-007 yra sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija, nes baigiasi dabartinės Darbo tarybos kadencija.

Prašome siūlyti kandidatus į Darbo tarybos narius. Primename, kad siūlomas kandidatas turi pateikti sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą. Kandidatus gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Siūlymų lauksime iki 2021 m. vasario 15 d.

Siūlymus ir sutikimus teikiame PMIS (Profesinio mokymo informacinė sistema) priemonėmis. Prisijungę prie PMIS, spaudžiate nuorodas ,,Mano prašymai ir pažymos“, ,,Naujas prašymas“, ,,Kiti prašymai“. Šioje skiltyje rasite formas pildymui: ,,Siūlymas dėl kandidato į Darbo tarybos narius“ ir ,,Sutikimas būti renkamam į Darbo tarybą“.

Darbo tarybą sudarys penki darbo tarybos nariai. 

Tikimės aktyvaus ir atsakingo jūsų dalyvavimo.

Darbo tarybos rinkimų komisija