Naujienos

IŠRINKTA MOKINIŲ TARYBA

2022 11 30

2022 m. lapkričio 29 d. Mokinių konferencijoje išrinkta Mokinių taryba:

 

2022-2024 M. MOKINIŲ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, grupė Pareigos
1. Evaldas Vasiljevas, P54 Mokinių tarybos pirmininkas,
Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys
2. Tomas Sušinskas, P46 Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas
3. Andrėja Botyriūtė, 10 kl. Mokinių tarybos sekretorė
4. Elita Astromskaitė, S89 Mokinių tarybos narė
5. Viktorija Štelkytė, S77 Mokinių tarybos narė,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narė
6. Vytautė Mikailionytė, P58 Mokinių tarybos narė,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narė
7. Erika Smaidžiūnaitė, S89 Mokinių tarybos narė
8. Dominykas Kucevičius, P56 Mokinių tarybos narys,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narys
9. Modestas Antanavičius, P54 Mokinių tarybos narys
10. Liusija Savva, PB2 Mokinių tarybos narė
11. Samanta Sabaliauskaitė, PB2 Mokinių tarybos narė

Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais.