Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

JAUNYSTĖS ŠVENTĖ

2019 05 28

„Šiandien, kai daugelyje mokyklų aidi paskutinis skambutis, mūsų mokykloje jis tyli, nes skambučių, skelbiančių pamokos laiką, bus dar daug. Jūs neišeinate, tai tik nedidelis stabtelėjimas prieš laukiantį ilgą kelią išsvajoto diplomo link," – tokiais žodžiais gegužės 24 d. renginio vedėja Violeta kreipėsi į Jaunystės šventės dalyvius – abiturientus, besirengiančius brandos egzaminams. Sėkmės ir ryžto prieš šį sudėtingą etapą linkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė bei grupių vadovų vardu kalbėjusi I. Mickevičienė.
Šventė prasidėjo literatūrine – muzikine kompozicija „Pokalbis lietuje", kurios metu buvo paliesta daug svarbių ir reikšmingų dalykų: jauno žmogaus pasirinkimo galimybės, noras būti suprastam ir išklausytam, atsakomybė už save bei kitus ir t.t. Neapsieita ir be humoristinių situacijų, kurių gausu tiek mokinių, tiek mokytojų gyvenime. Į sceną atbėgusi abiturientė Paulina nuolat žvalgėsi į laikrodį, niekaip nesulaukdama savo gelbėtojo Igno, turėjusio atnešti prieš egzaminą nepaprastai svarbų dalyką – pluoštą „paruoštukų". Didžiam jos nusivylimui, Ignas, kurio gyvenimo credo: „Neskubėk ir būsi pirmas!", dar tik lipo iš autobuso.


Vakarykštės dienos įspūdžiais pasidalino ir matematikos mokytoja Vida, papasakojusi apie mokinio Jono telefoninį skambutį. Pavadinta storule ir besmegene, mokytoja žadėjo pirmadienį itin detaliai paaiškinti Jonui, jog ne tik per matematiką nedera varnų gaudyti, bet ir renkant telefono numerį. Išgirdusi, kad kalbama apie Joną, smagią istoriją papasakojo ir anglų k. mokytoja Rima, prisimindama, jog garsusis Jonas ją išmokė lietuviškas bulves nuo angliškų atskirti.


Renginio dalyvius savo pasirodymais džiugino gausus būrys mokyklos dainininkų ir šokėjų. Ypač daug ovacijų sulaukė Gintvido atliekama daina „Išeinam", kurią kartu su juo dainavo ir į sceną subėgę abiturientai.
Dėkoju visiems, kurie, negailėdami laiko ir jėgų, stengėsi, jog kasdienybė virstų švente, ir viliuosi, jog šis renginys taps tradiciniu, palydint abiturientus svarbių išbandymų link.

A. Abromaitienė