Naujienos

Karantinas nesutrukdė abiturientams sėkmingai pradėti brandos egzaminus

2020 05 06

Šalyje paskelbtas karantinas šiais mokslo metais ne kartą koregavo abiturientų egzaminų grafiką. Tačiau mokymasis nuotoliniu būdu nesutrukdė abiturientams tęsti pradėtus darbus ir sėkmingai pasirengti technologijų ir brandos darbų pristatymams bei lietuvių kalbos ir literatūros viešojo kalbėjimo įskaitai.

Balandžio 17-21 dienomis vyko technologijų mokyklinio brandos egzamino pristatymai, kuriuose dalyvavo 136 mokiniai. Darbų pristatymas, kuris yra egzamino dalis, vyko sklandžiai: visų mokinių darbai įvertinti aukštais balais, 25 proc. mokinių, laikiusių egzaminą, surinko nuo 40 iki 50 balų (maksimalus balų skaičius 50). Gerais akademiniais rezultatais išsiskyrė S45* grupė (visų mokinių vertinimai 40-50 balų), nedaug nuo jų atsiliko P9 grupė. Išskirtinai brandžius darbus parengė Liubamirskas Nojus, P6 gr., surinko 49 balus, Žvirblys Renatas, P6gr., - 48 balus, Stadalius Martynas, P6 gr., - 47 balus, Medvedeva Deimantė, P9 gr., - 46 balus.

Balandžio 23 dieną buvo pristatyti brandos darbai. Darbus pristatė šie mokiniai:

  • Ieva Vaivadaitė, P8 gr., tema „Maisto priedai kasdien vartojamuose maisto produktuose, jų nauda ir/ar žala organizmui";
  • Evelina Kasabuckaitė, P9 gr., tema „Pasterizuoto ir sterilizuoto pieno palyginimas";
  • Deimantė Medvedeva, P9 gr., tema „Social atmosphere and learning climate at Alytus vocational training centre"
  • Arnas Kizela, P4 gr., tema „Alytus vocational training centre students' attitudestoward internet addiction"
  • Renatas Žvirblys, P6 gr., tema „Trikampių kraštinių ir kampų sąryšių taikymas Alytaus apskrities upių pločių matavime".
  • Visi darbai nepriklausomos komisijos (mokytojų iš kitų gimnazijų) buvo įvertinti aukščiausiais balais - nuo 46 iki 49 iš 50 galimų.

Balandžio 27 - gegužės 14 dienomis visi abiturientai privalo dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros viešojo kalbėjimo įskaitoje. Įskaitos rezultatai labai priklauso nuo mokinio nuoseklaus ir savarankiško darbo bei nuo mokinio ir mokytojo bendradarbiavimo. Tai atsispindi įskaitos protokoluose, tai liudija mokytojų ir mokinių pasisakymai. Sveikiname Kizelą Arną (P4 gr.) ir Stasiukyną Luką (P4 gr.), kurie surinko po 20 balų iš 20 galimų (tikimės, kad bus ir daugiau mokinių surinkusių maksimalų taškų skaičių).

Priminimas abiturientams: iki egzaminų lieka dar pusantro mėnesio, tad labai svarbu planuoti savo laiką ir sukoncentruoti dėmesį į svarbiausius dalykus, kad ne tik sėkmingai išlaikytumėte egzaminus, bet ir visų dalykų metiniai pažymiai būtų kuo geresni, nes kartais net pusė balo nulemia tolesnių studijų pasirinkimą. Išnaudokite nuotolinio mokymosi galimybes intensyvesniam konsultavimuisi su mokytojais ir sistemingam savarankiškam darbui.

Gimnazijos skyrius