Naujienos

Kovo 11- osios proga – žvilgsnis į Lietuvos istoriją ir literatūrą

2021 03 10

Kovo 11-oji – kasmet švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Prisimenama, kad 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą. Šiame svarbiame dokumente buvo skelbiama, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Prisimenant Kovo 11- ąją, šiemet mokyklos bendruomenei buvo pasiūlyta dalyvauti akcijoje ,,11 gražiausių ir nuoširdžiausių žodžių Lietuvai“. Daugelis mokinių ir mokytojų joje aktyviai dalyvavo – siuntė sukurtus sveikinimus tėvynei. Įvairūs jie buvo: vieniems pavyko linkėjimą išsakyti 11 žodžių, kitiems jų prireikė gerokai daugiau. Buvo ir labai originalių, eiliuotų, įvairiais būdais iliustruotų darbų. Dėkojame dalyviams ir visus kviečiame pasižiūrėti virtualų pristatymą ,,Nupinsiu Lietuvai vainiką“.

Taip pat vyko lietuvių kalbos ir istorijos pamokų ciklas ,,Nepriklausomybės link“. Pamokos suteikė mokiniams galimybę ne tik susipažinti su svarbiausiais mūsų tėvynės istorijos faktais, įvykiais, tiesusiais Lietuvos kelią į laisvę ir nepriklausomybę, išsiaiškinti jų priežastis ir reikšmę, bet ir pastebėti daugelį istorijos ženklų literatūros kūriniuose, pažvelgti į minimus istorijos faktus rašytojų ir poetų akimis.

Manome, kad šios veiklos padėjo mums visiems geriau pažinti istoriją ir literatūrą, ugdytis pilietiškumą, plėsti akiratį ir suvokimą, kad mūsų tėvynės nepriklausomybė neįmanoma be kalbos puoselėjimo, istorijos ir  kultūros, meno pažinimo, taip pat ir kiekvieno iš mūsų pastangų, kad tuomet, Kovo 11-ąją, užžiebta laisvo gyvenimo ugnis neužgestų.

Jurgita Andriuškevičienė, Birutė Kundrotienė, Rasa Ščiučkienė