Naujienos

Kovo 11-osios sveikinimas

2020 03 10

„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų." (Just. Marcinkevičius)
Mielieji,
nuoširdžiausi sveikinimai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga – tikėkime ir didžiuokimės savimi, tauta, valstybe. Kasdieniais darbais, poelgiais mylėkime vienas kitą ir Lietuvą...
Direktorius V. Zubras