Naujienos

Kursai Maltoje ,,Pažangių elektros sistemų kūrimas ir priežiūra"

2022 10 17

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo profesinio plėtros centras kartu su partneriu ,,Tęstinio mokymo centrų asociacija'' įgyvendina ESF finansuojamą projektą ,,Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra'' (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas'' 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas''.


2022 m. spalio 9 - 15 dienomis buvo organizuoti technologiniai kursai ,,Pažangių elektros sistemų kūrimas ir priežiūra" Maltoje, kuriuose dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Ramūnas Vaitkevičius ir Andrius Molis bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė kartu su Kauno ir Vilniaus profesinių mokyklų profesijos mokytojais ir administracijos atstovais. Maltos menų, mokslo ir technologijų koledže (MCAST) dalyvavome pirmakursių savaitės renginiuose, pamokose, turėjome susitikimą su mokyklos, projektų vadovais, kalbėjome apie ugdymo procesą, jo organizavimą.

Profesijos mokytojai Ramūnas Vaitkevičius ir Andrius Molis