Naujienos

KVIEČIAME DALYVAUTI SLAUGOS SEMINARE

2021 04 27

Seminaro data:   2021 05 05 (trečiadienis)
Seminaro laikas: 17:00 – 19:00
Seminaras vyks  „Microsoft Teams“ programoje
Jungtis į seminarą reikėtų 5-10 minučių anksčiau, kad galėčiau patvirtinti prisijungiančius dalyvius, nes prasidėjus prezentacijai nebematysiu pavėluotai prisijungiančiųjų ir nebegalėsiu jų patvirtinti.
Seminaro metu rekomenduojame naudoti ausines bei prašome laikyti užtildytą (“mute”) įrenginio mikrofoną.
Seminaro temos:
  • TENA Slaugos ir higienos priemonės (~ 1,5 val.)
  • LEUKOPLAST – žaizdų priežiūra patikimose rankose. Pirmosios pagalbos pleistrai ir specializuoti tvarsčiai. (~ 0,5 val.)

Nuoroda į prisijungimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI3NTZlMGMtMzljNy00YjZlLTg1N2QtMGNmYjk1YTk0MDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f101208c-39d3-4c8a-8cc7-ad896b25954f%22%2c%22Oid%22%3a%22e36a51a9-08f0-4c0e-ac07-0e186ccbdb08%22%7d