Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

LINK EKOLOGINĖS PROFESINĖS MOKYKLOS: ATEIK IR PRADĖK!

2022 09 19

2022 m. birželį, bendradarbiaujant penkioms profesinėms mokykloms – Jelgavos technikos mokyklai (LV), Joniškio žemės ūkio mokyklai (LT), Alytaus profesinio rengimo centrui (LT), Kuresarės regioniniam profesinio rengimo centrui (EE) ir Vana-Vigalos technikos ir paslaugų mokyklai (EE), pradėtas įgyvendinti „Nordplus Junior 2022“ NPJR-2022/10175 projektas "TOWARDS AN ECO VOCATIONAL SCHOOL: COME AND START! ", kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą švietimo srityje ir prisidėti prie profesinių mokyklų mokinių, mokytojų ir darbuotojų rengimo žalesnei ateičiai.

Projektu siekiama didinti informuotumą apie darnų vystymąsi ir klimato kaitą profesiniame mokyme Šiaurės / Baltijos šalių regione, dalijantis žiniomis ir patirtimi, sutelkiant dėmesį į kiekvieno profesinio mokymo dalyvio (mokinio, mokytojo, ir kt.) atsakingą požiūrį į aplinką.

Įgyvendinant projektą planuojama:

  • Parengti ekologinės profesinės mokyklos koncepciją;
  • Įsteigti mokyklų ekologines tarybas (jei jų dar nėra). Ekologinę tarybą galėtų sudaryti 5-6 asmenys (mokiniai, mokytojai, darbuotojai, socialiniai partneriai);
  • Sukurti ir išbandyti projekto partnerių mokyklų ekologinių tarybų veiksmų planus;
  • Išplatinti ekologinės profesinės mokyklos idėją tarp Šiaurės ir Baltijos šalių profesinių mokyklų ir susieti ją su naujai sukurtu bendrų veiksmų dėl žalesnės ateities tinklu.

Projekto rezultatas – skirtingų profesinių mokyklų bendradarbiavimo tinklas, skirtas keistis patirtimi ir kurti naujus inovatyvius švietimo produktus, susijusius su ekologišku požiūriu į aplinką, atnaujintos profesinių mokyklų mokinių, mokytojų ir visos organizacijos žinios aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimais, nustatytos tolesnių veiksmų kryptys, kuriant  ekologinę profesinę mokyklą.

 

Projekto trukmė: 2022 m. birželis – 2023 m. gruodis.

Projekto koordinatorė: Jelgavos technikos mokykla (Latvija).

 

2022 m. rugsėjo 14-16 d. vyko partnerių susitikimas Jelgavos technikos mokykloje.