Naujienos

Miela Mama!

2021 05 02

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės

Iš tavęs mes tik laimę semiame.

Amžinai mes tau liekam skolingi

Už gyvybę, už visą gyvenimą,

Už tą meilę – bekraštę ir šventą,

Ir už plauką, be laiko nubalintą.

Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas,

Atsilygint tik meile tegalima.