Naujienos

Mokinių tarybos rinkimai!

2022 02 02

Kviečiame dalyvauti Mokinių konferencijoje 2022 m. vasario 9 d. 14.00 val. Didžiojoje salėje ir tapti Mokinių tarybos nariu.

Tarybos tikslas – atstovaujamuoju būdu Įstaigoje įgyvendinti mokinių savivaldos teisę.
Tarybos uždaviniai:

  • atstovauti mokinių interesams Įstaigoje bei suburti vieningą mokinių bendruomenę;
  • stiprinti Įstaigos savivaldą;
  • skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklos bendruomenės veikloje;

Konferencijos metu iš kiekvienos grupės deleguotų asmenų bus išrinkta 9 narių Taryba.