Naujienos

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

2019 06 17

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2019 m. birželio 20 d. 13.30 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.


Darbotvarkė:

1. Dėl 2019–2020 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

2. Dėl 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaitos.

Pranešėjas – direktorius V. Zubras

3. Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo rezultatų.

Pranešėja  metodininkė R. Miglinienė

Direktorius V. Zubras