Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

2019 06 17

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2019 m. birželio 20 d. 13.30 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.


Darbotvarkė:

1. Dėl 2019–2020 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

2. Dėl 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaitos.

Pranešėjas – direktorius V. Zubras

3. Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo rezultatų.

Pranešėja  metodininkė R. Miglinienė

Direktorius V. Zubras