Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

2023 06 14

Didžioji salė, Putinų g. 40, Alytus
2023-06-23

DARBOTVARKĖ:

8.00 – 8.30 val.             Registracija.
 
8.30 – 9.00 val.             Praktinės platformos "Education out of the box" taikymo galimybės.
Pranešėja – Socialinės lyderystės asociacijos direktorė Jurgita Bražinskienė
 
9.00 – 9.10 val.             Pamoka pagal UTA: galimybės ir iššūkiai.                   
Pranešėja – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rasa Ščiučkienė
 
9.10 – 9.20 val.             Užsienio kalbos bendrųjų programų atnaujinimo aspektai.
Pranešėja – anglų kalbos  mokytoja metodininkė Rima Tarasevičienė 
  
9.30 – 9.40 val.             Kompetencijomis grįsto ugdymo turinio ypatybės.
Pranešėja – matematikos mokytoja metodininkė Aušra Pangonienė
 
9.40 – 9.50 val.             Ugdymo  veiklų planavimas ir organizavimas profesiniame mokyme. 
Pranešėja – profesijos mokytoja Daiva Gudzinevičienė
 
9.50 – 10.00 val.           Švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.
Pranešėja – socialinė pedagogė Jurgita Andriuškevičienė 
 
PERTRAUKA 10.00-10.20 val.
 
10.20 – 10.35 val.         Pagrindiniai mokytojo veiklos akcentai dirbant pagal atnaujintas programas.
Pranešėja – Gimnazijos skyriaus vedėja Julija Augutytė
 
10.35 – 10.50 val.         2023 – 2024 m. m. ugdymo plano projektas.
Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė
 
10.50 – 11.05 val.         2023 m. I pusmečio veiklos plano įgyvendinimas.
Pranešėjas – direktorius Vytautas Zubras
 
11.05 – 11.15 val.         2023 m. I pusmečio Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos įgyvendinimas.
Pranešėja – metodininkė  Rasytė Skendelienė