Naujienos

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 06 15

1. Dėl Įstaigos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

2. Dėl profesinio mokymo programų įgyvendinimo ir išorinio vertinimo rezultatų.

Pranešėjas – direktorius V. Zubras

3. Dėl 2021-2022 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

4. Dėl projekto ,,Turi profesiją – turi ateitį" veiklų rezultatų.

Pranešėjos – specialioji pedagogė R. Paplauskienė, socialinė pedagogė K. Sakalauskaitė

Direktorius V. Zubras