Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

2020 01 13

Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai ir mokytojai paminėjo Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje,  šv. mišiose, minėjime prie Sausio 13 –osios kryžiaus ir kituose patriotiniuose renginiuose.

8 val. ryto Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes.

10a bei 10b klasės mokiniai su mokytoja Zita Rutkauskiene ir socialine pedagoge Loreta Keršiene vyko į Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčią, kurioje buvo laikomos šv. mišios, skirtos šiai dienai atminti. Po mišių visi ėjo į aplankyti už Lietuvos laisvę žuvusio alytiškio Artūro Sakalausko kapo

Po to mokiniai dalyvavo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kovotojų pagerbimui skirtame minėjime, vykusiame  prie Sausio 13 –osios kryžiaus.

Alytaus profesinio rengimo centre organizuotas ir bėgimas, skirtas Sausio 13 –ajai. Jame dalyvavo visas būrys sportiškų ir patriotiškai nusiteikusių mokinių. Greičiausiai atbėgę gavo medalius.

Mokyklos bibliotekos vedėja  Vijoleta Vaitulevičienė kartu su jaunaisiais žurnalistais parengė stendą, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti. Bibliotekoje surengta ir knygų paroda, skirta šiai dienai paminėti.

Kai kurie profesinio rengimo centro mokiniai dalyvavo ir Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vykusioje muzikinėje popietėje kartu su Alytaus muzikos mokyklos muzikantais, žiūrėjo kino filmą ,,Sausio 13 – oji“.

Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras nuoširdžiai dėkojo visiems dalyvavusiems Sausio 13 –ajai skirtuose renginiuose. Pasidžiaugė, kad mokiniai brangina savo šalį ir yra patriotiški.

1991 metais,  sausio 13 – ąją, įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

                                                                                                 Jaunoji žurnalistė Rugilė Markevičiūtė (10a kl.)