Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2019 08 23

2019 m. rugpjūčio mėn. 29 d. 10 val.
Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl 2019-2020 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto papildymo.

Pranešėja - direktoriaus  pavaduotoja ugdymui  P. Raginienė

 

2. Dėl 2018-2019 m. m. brandos egzaminų rezultatų.

Pranešėja -  Gimnazijos  skyriaus vedėja  J. Augutytė

 

3. Dėl 2019-2020 m. m. veiklos prioritetų.

Pranešėjas - direktorius V. Zubras

 

4. Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos prioritetų 2019-2020 m. m.

Pranešėja - metodininkė R. Miglinienė

 

Direktorius V. Zubras