Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2020 06 22

2020 m. birželio 25 d. 14.00 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Dėl 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo.
                                         Pranešėjas - direktorius V. Zubras


2. Dėl 2020-2021 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.
                                        Pranešėja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė


3. Dėl ugdymo turinio skaitmeninimo ir mokymo nuotoliniu būdu kriterijų įgyvendinimo.
                                        Pranešėjas - profesijos mokytojas I. Grimalauskas

Direktorius V. Zubras