Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2023 08 28

2023 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl mokinių pasiekimų rezultatų 2022-2023 m. m.

        Pranešėja – Gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė

 

2. Dėl 2022-2023 m. m. absolventų kompetencijų vertinimo rezultatų.

        Pranešėjos – ugdymą organizuojančios skyrių vedėjos I. Kastantinavičienė, V. Berankienė, L. Majauskienė

 

3. Dėl Alytaus profesinio rengimo centro prioritetinių veiklos krypčių 2023-2024 m. m.

Pranešėjas – direktorius V. Zubras

 

4. Dėl Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2023-2024 m. m.

Pranešėja – metodininkė R. Skendelienė

 

 

                                                                                                                     Direktorius V. Zubras