Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2024 02 15

2024 m. vasario 21 d. 8.15 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, Alytus, vyks Mokytojų tarybos posėdis.


Darbotvarkė:


1. Dėl 2023–2024 m. m. I pusmečio mokymosi rezultatų.
Pranešėjos – ugdymą organizuojančios skyrių vedėjos J. Augutytė, L. Majauskienė, I. Kastantinavičienė, sektoriaus vadovė M. Mitrulevičienė

2. Dėl 2024 m. veiklos plano.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

3. Dėl mokytojų tarybos 2024 m. veiklos plano.
Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė

4. Dėl mokytojų delegavimo į Įstaigos tarybą (KVO), Įstaigos tarybą (savivaldos insitituciją), Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

Direktorius Vytautas Zubras