Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2020 08 26

2020 m. rugpjūčio 28 d., 9.00 val., Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.
Darbotvarkė:

1. Dėl 2019-2020 m. m. brandos egzaminų rezultatų.
Pranešėja – Gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė

2. Dėl 2020-2021 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto papildymo.
Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

3. Dėl 2020-2021 m. m. veiklos krypčių.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

4. Dėl ugdymo proceso įgyvendinimo ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu.
Pranešėja – darbų ir civilinės saugos inžinierė G. Jakubauskienė

Direktorius V. Zubras