Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2020 12 23

2021 m. sausio 5 d., 13.00 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:


1. Dėl 2020 m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

2. Dėl 2021 m. įstaigos veiklos plano projekto.
Pranešėjas – direktorius V. Zubras

3. Dėl mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos 2021-2022 m. projekto.
Pranešėja – metodininkė R. Skendelienė

4. Dėl COVID-19 ligos prevencijos priemonių ir situacijos analizės.
Pranešėja – darbų ir civilinės saugos inžinierė G. Jakubauskienė

Direktorius V. Zubras