Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2021 02 16

2021 m. vasario 18 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl 2020-2021 m. m. I pusmečio rezultatų.

Pranešėjos – ugdymą organizuojančios skyrių vedėjos J. Augutytė, A. Motūzienė, V. Berankienė, L. Majauskienė

2. Dėl mokinių priėmimo 2021 metais ir Mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir orientavimo programos.

Pranešėja – metodininkė E. Smaidžiūnienė

3. Grupės vadovo vaidmuo vykdant nuotolinį mokymą(si) (praktinė patirtis).

Pranešėja – grupės vadovė V. Davidavičienė

4. Dėl COVID-19 situacijos analizės ir vykdomų prevencinių priemonių mokykloje.

Pranešėja – darbų ir civilinės saugos inžinierė G. Jakubauskienė

Direktorius V. Zubras