Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2021 08 25

2021 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl 2020-2021 m. m. mokymosi rezultatų.
Pranešėjos – ugdymą organizuojančios skyrių vedėjos J. Augutytė, V. Berankienė, A. Motūzienė

2. Dėl Įstaigos 2021-2022 m. m. veiklos prioritetų.
Pranešėjas - direktorius V. Zubras

3. Dėl saugos ir sveikatos užtikrinimo ugdymo procese.
Pranešėja – darbų ir civilinės saugos inžinierė G. Jakubauskienė

Direktorius V. Zubras