Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2021 12 27

Darbotvarkė:

1. Dėl 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo.
Pranešėjas - direktorius V. Zubras

2. Dėl 2022-2024 metų mokyklos strateginio veiklos plano projekto.
Pranešėjas - direktorius V. Zubras

3. Dėl 2022 m. mokyklos veiklos plano projekto.
Pranešėjas - direktorius V. Zubras

4. Dėl 2021 m. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijos programos įgyvendinimo.
Pranešėja – metodininkė R. Skendelienė

5. Dėl 2022 m. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų programos projekto.
Pranešėja – metodininkė R. Skendelienė

Direktorius V. Zubras