Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2022 12 23

2023 m. sausio 10 d. 14.00 val. Didžiojoje salėje, adresu Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.

 

Darbotvarkė:

1. Dėl įstaigos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo.

Direktorius V. Zubras

2. Dėl įstaigos 2023 m. veiklos plano projekto.

Direktorius V. Zubras

3. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023-2025 metų atestacijos programos.

Metodininkė R. Skendelienė

4. Dėl mokinių priėmimo 2023 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

5. Dėl mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir orientavimo programos projekto.

Metodininkė E. Smaidžiūnienė

 Direktorius Vytautas Zubras