Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

POPIETĖ „STIPRŪS KARTU“

2022 12 28

Rusijos invazija į Ukrainą privertė daug žmonių palikti namus ir ieškoti apsaugos kaimyninėse Europos šalyse. Lietuvos ugdymo įstaigose registruota per 13 tūkstančių atvykusių vaikų. Jie ne tik turi galimybę mokytis mokykloje, bet ir pramokti lietuvių kalbos, susirasti naujų draugų.


Gruodžio 21 d. susėsti prie bendro stalo arbatos puodeliui buvo pakviesti Centre besimokantys mokiniai, atvykę iš Ukrainos. Susitikime dalyvavę mokiniai pasakojo apie save ir savo šeimas, kiekvienas paruošė šventinius sveikinimus ir linkėjimus lietuvių kalba. Pradžioje nedrąsiai, vėliau aktyviai mokiniai įsijungė į diskusijas su Centro direktoriumi V. Zubrumi, direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginiene, lietuvių kalbos mokytoja R. Ribenkiene. Direktorius kalbėjo apie mokyklos lūkesčius, pasiekimus, teikiamą paramą Ukrainai. Mokiniai prisiminė savąsias mokyklas, jose vykusius renginius. Kalbėta apie galimybę rengti bendrą renginį. Renginio organizatorės socialinės pedagogės O. Bernatavičienė, L. Keršienė ir J. Andriuškevičienė mokiniams įteikė Lietuvos RK draugijos Alytaus skyriaus šventines dovanėles.


Buvo jautru, nuoširdu ir tikra. Nors bendravimas vyko net trimis kalbomis, tai netrukdė pajusti nuostabų bendrystės jausmą.


Socialinė pedagogė O. Bernatavičienė