Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Projekto partnerių susitikimas

2023 07 04

2023 m. birželio 26-28 d. Sofijoje (Bulgarija) vyko projekto "Academy for Transitional Skills in the Built Environment" (BuildSkills Academy), finansuojamo pagal "Erasmus+" programą, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, įvadinis susitikimas. Projekto pradžia - 2023 m. birželio 1 d., bendras biudžetas - 3 938 490 eurų. Tris dienas trukusį renginį organizavo pagrindinis projekto ir konsorciumo partenris - Cleantech Bulgaria Ltd., organizacija aktyviai dirbanti inovacijų skatinimo ir įgūdžių ugdymo srityje.

Alytaus profesinio rengimo centras atsakingas už mokymo programų parengimą ir pilotavimo veiklos vykdymą.

Konsorciumas vienija 17 partnerių iš 10 Europos šalių, kurie dirbs kartu, siekdami sukurti Europos šalims skirtą sertifikavimo ir žinių bei įgūdžių tobulinimo sistemą, pagal kurią būtų pereinama prie dvigubos pertvarkos – skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos (angl. Twin Trasition) – projekto rėmuose daugiausia dėmesio skiriant statybų sektoriui. Svarbus vaidmuo projekte tenka profesinį mokymą teikiančioms organizacijoms, kurių pagrindinė užduotis bus atnaujinti mokymo programas ir į jas įtraukti atsirandančius naujus reikalingus įgūdžius tvarumo ir skaitmeninimo srityje. Įgyvendinant projektą bus parengta „BuildEnrichedSkills" metodika, skirta skatinti mokymų, susijusių su realiais darbo rinkos poreikiais, siūlymą, taikant „mokymosi visą gyvenimą" metodą, įskaitant perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat bus parengta procedūra, skirta remti profesinio mokymo centrus, kad būtų skatinamas spartus darbo jėgos prisitaikymas prie dvigubos pertvarkos. Kitas svarbus tikslas – sukurti sertifikavimo sistemą, skirtą įgūdžiams ir kompetencijoms, atitinkančioms dvigubos pertvarkos poreikius, kuri taptų pasaulinio lygmens pavyzdžiu tobulinant ir sertifikuojant profesinio rengimo ir mokymo paslaugas.


Projekto metu bus įgyvendinta 12 bandomųjų mokymų 6 šalyse, kuriuose dalyvaus 300 mokinių ir kurie pasieks 100 profesinio mokymo teikėjų, 1 000 įmonių ir 20 Europos lygmens organizacijų statybos įgūdžių srityje, taip bus pasiekta bent 100 profesinio mokymo ir pramonės bendradarbiavimo rezultatų.