Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Rugsėjo 1-oji

2020 08 28

Mokslo ir žinių diena (2020-09-01)
9.00 - 10.50 val.
* II, III kurso mokinių susitikimas su grupių vadovais (mokinių supažindinimas su mokyklos dokumentais, ugdymo proceso organizavimu ir kt.).
11.00 – 13.00 val.
* I kurso gimnazijos klasių mokiniams renginys Didžiojoje salėje (Putinų g. 40, Alytus) ir susitikimas su grupių vadovais.
* I kurso profesinio mokymo programų mokinių susitikimas su grupių vadovais (mokinių supažindinimas su mokyklos dokumentais, ugdymo proceso organizavimu ir kt.).

Susitikimų su grupių vadovais vieta (priedas Nr.1)

Asmenims, turintiems kvalifikaciją, mokslo metų pradžia rugsėjo 2 d. 17.00 val., išsamesnė informacija priede Nr.2.

Bendrabučiuose galima apsigyventi rugpjūčio 31 d. nuo 8.00 val.