Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Tarptautinis mobilumas – galimybė tobulėti“

2019 07 17

Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje vykstantys spartūs socialiniai – ekonominiai pokyčiai kelia vis naujus reikalavimus kokybiškam profesinės veiklos vykdymui. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas darbo rinkos poreikius atitinkančių profesijos specialistų rengimui, optimalių profesinių žinių bei įgūdžių tobulinimo būdų bei metodų ieškojimui.
„Kur įgyti darbo įgūdžių? Kaip susirasti darbą?"– tokius klausimus užduoda dažnas studijas baigęs profesinės mokyklos absolventas. Viena iš pagrindinių priežasčių, trukdančių sėkmingai darbo paieškai – darbo patirties stoka. Puikią galimybę stažuotis svetur ir įgyti praktinio darbo patirties 2013–2020 m. laikotarpiu suteikė Erasmus+ programa.
Per 2018–2019 mokslo metus į užsienio šalis pagal „Erasmus+" programos projektą „Tarptautinis mobilumas – galimybė tobulėti" Nr. 2018-1-LT01-KA116-046830 stažuotis išvyko 112 Alytaus profesinio rengimo centro įvairias profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių, 18 juos lydinčių asmenų ir 23 profesijos mokytojai. Šių mokslo metų projekto dotacijos suma siekė 337 tūkst. eurų.
Tai jau antri metai, kai Alytaus profesinio rengimo centras į stažuotes gali išleisti savo mokinius, neieškodamas kitų partnerių iš Lietuvos. Tokią galimybę suteikė 2016 m. lapkričio 15 d. Alytaus profesinio rengimo centrui įteikta Europos Komisijos mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus. Tai Europos Komisijos išduotas pažymėjimas, kuris ne tik suteikia mokyklai prestižą, bet ir palengvina kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose. Užsienio partnerių, kur programos dalyviai gali pasirinkti išvykti, sąrašas kasmet papildomas. Šiais mokslo metais jų buvo net septyniolika. Stažuotis buvo galima vykti į Vokietiją, Latviją, Estiją, Prancūziją, Slovėniją, Suomiją, Lenkiją, Ispaniją, jos salą Tenerifę, Italiją bei Daniją.
Vienas naujausių projekto partnerių šiais mokslo metais buvo iš Italijos ir jis, spendžiant iš mokinių bei mokytojų atsiliepimų, pateisino lūkesčius: „Tiek patirties apdorojant ir ruošiant jūros gėrybes Lietuvoje niekur nebūčiau gavęs" – džiaugėsi stažuote virėjų profesijos mokytojas Ž. Kudarauskas. Tiek mokytojai, tiek mokiniai stažuotę atliko įvairiose maitinimo įstaigose, tad turėjo galimybę susipažinti su Italijos patiekalų gamybos subtilybėmis ir patys dalyvauti tame procese.
Taip pat atnaujinome bendradarbiavimą su partneriu iš Vokietijos, kur stažuotę atliko automobilių elektromechaniko specialybės mokiniai. Į šią stažuotę vykę mokiniai buvo išskirstyti po mieste įsikūrusius autoservisus, kuriuose keturias savaites atliko praktiką. Projekto dalyviai kompetencijas plėtojo hibridinių automobilių variklio valdymo sistemų, transmisijos valdymo sistemų, naujos kartos apšvietimo prietaisų, automatinių transmisijų valdymo sistemų diagnostikos ir remonto srityje. Laisvalaikį mokiniai stengėsi išnaudoti turiningai - susipažino su Leipcigu, jo senamiesčiu, įvairiais lankytinais objektais, buvo nuvykę į Drezdeną. Kartu su mokiniais į stažuotę vykęs lydintis mokytojas Alvydas Urbonas, dalindamasis kelionės įspūdžiais, pabrėžė, jog vizito metu mokiniai ne tik patobulino kalbines profesines žinias, dirbo su šiuolaikiškomis partnerių darbo priemonėmis ir įranga, galėjo įsivertinti savo profesinius gebėjimus, bet ir praplėtė kultūrinį akiratį.
Naujas partneris Tenerifėje suteikė masažuotojo specialybės mokiniams galimybę atlikti praktiką gerontologijos centre. Po stažuotės vykusioje projekto konferencijoje mokiniai dėkojo Alytaus profesinio rengimo centro direktoriui Vytautui Zubrui už unikalią galimybę atlikti praktiką užsienyje, pasisemti naujų žinių, tobulėti ne tik kaip specialistams, bet ir kaip asmenybėms.
Mokiniai, dalyvavę projekte „Tarptautinis mobilumas – galimybė tobulėti", patobulino savo technologines žinias ir gebėjimus, profesinius įgūdžius, susipažino su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais. Pagerėjo mokinių socialinės ir bendrosios kompetencijos, tarpkultūrinis bendravimas, socializacija, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžiai, padidėjo pasitikėjimas savimi.
Profesijos mokytojai susipažino su užsienio šalių profesinio mokymo turiniu, programomis, reikalavimais, tobulino savo profesines bei socialines kompetencijas, perėmė geriausias ugdymo praktikas, dalinosi gerąja patirtimi.
Visi mokiniai ir mokytojai, vykę į stažuotes, gavo įmonių sertifikatus bei Europass mobilumo dokumentus, patvirtinančius dalyvavimo tarptautinėse stažuotėse metu įgytą profesinę patirtį.
Siekiant tobulinti profesinio mokymo procesą, tarptautinis bendradarbiavimas bei patirties sklaida specialistų stažuočių metu, tampa būtinybe, todėl Alytaus profesinio rengimo centras ir toliau aktyviai dalyvaus Erasmus+ programos projektų įgyvendinimo veikloje. Planuojama, jog 2019-2020 mokslo metais pagal naują Erasmus+ programos projektą į stažuotes Europos Sąjungos šalyse vyks apie 120 Alytaus profesinio rengimo centro įvairių specialybių mokinių ir 24 profesijos mokytojai. Tikimasi, jog nauja patirtis ir stažuočių metu įgytos žinios prisidės prie esminių mokyklos tikslų įgyvendinimo - rengti įvairių sričių specialistus, gebančius sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje.