Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Skaitmeninio vertinimo kompetencijų tyrimas

2022 04 04

Kviečiame dalyvauti Skaitmeninio vertinimo profesinio rengimo mokytojų kompetencijų tyrime.

Alytaus profesinio rengimo centras kaip partneris dalyvauja projekte „Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme“ (projekto Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094491, angl. „eAssessment in VET“). Siekiant kuo efektyviau padėti profesinio rengimo mokytojams naudoti skaitmeninį / internetinį vertinimą, sukurtas klausimynas, skirtas išsiaiškinti mokytojų skaitmeninius įgūdžius atitinkamose internetinio vertinimo srityse.

Anketa parengta vadovaujantis Europos skaitmeninių pedagogų kompetencijų metmenimis (DigCompEdu). Joje analizuojamos mokytojų turimos ir būtinos kompetencijos kuriant skaitmeninę  mokymo(si) medžiagą bei naudojant skaitmenines technologijas  mokinių žinioms ir įgūdžiams įvertinti (turimas omeny formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas), siekiant įvairinti vertinimo strategijas ir palengvinti  patį vertinimo procesą.

Anketa (pildydami užtruksite apie 5 minutes) taikoma Lietuvoje, Vokietijoje, Belgijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nuoroda į anketą: https://www.surveymonkey.com/r/T6FPCQK?lang=lt

Skaitmeninės technologijos prisideda prie tiesioginio mokinių pažangos stebėjimo, gaunamo grįžtamojo ryšio ir leidžia pedagogams įvertinti ir pritaikyti savo mokymo strategijas.

Projektas „Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme“ padės profesijos mokytojams kartu su savo mokiniais planuoti, įgyvendinti ir naudoti skaitmeninį vertinimą, teikti pasiūlymus, gaires, priemones, dalytis gerąja patirtimi ir prieiga prie internetinių šaltinių.

 

Daugiau informacijos apie projektą „Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme“, jo tikslus ir rezultatus rasite čia: https://www.aprc.lt/vykdomi-projektai/

 

Vertiname jūsų bendradarbiavimą!