Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ SUSITIKIMAS

2022 01 20

Sausio 18 d. Alytaus PRC svečiavosi Alytaus miesto ugdymo institucijų socialiniai pedagogai. Centro socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė pristatė pranešimą „Agresijos prevencija ir valdymas". Buvo pasidalinta teorine medžiaga bei praktine patirtimi. Vyko diskusijos, kaip ši problema sprendžiama kitose mokyklose. Taip pat buvo aptarti aktualūs socialiniams pedagogams klausimai bei miesto pedagogų metodinės dienos darbotvarkė.
Socialinė pedagogė O. Bernatavičienė