Naujienos

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų gilinimas (AdUp)

2022 05 06

Gegužės 3-4 dienomis Vienoje įvyko trečiasis tarptautinio projekto „Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto Nr. 2020-1-IT02-KA204-079557, angl. “Upskilling adult educators”) partnerių susitikimas. Tai pirmasis susitikimas, kurio metu partneriai iš Graikijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos susėdo prie bendro stalo aptarti projekto eigos ir numatyti tolimesnių veiklų. Pirmieji trys susitikimai vyko nuotoliniu būdu. Susitikime dalyvavo APRC suaugusiųjų mokytojos Virginija Preikšienė ir Jolanta Ručienė. Priimančioji organizacija – Vienos  švietimo savanorių asociacija (VAEV).

Pirmojoje susitikimo dalyje išklausėme projekto koordinatorių graikų projektinių veiklų santrauką, peržvelgėme Modulinio kurso - antrojo intelektinio produkto (IO2) - mokomosios medžiagos, kurią atskiriems skyriams kūrė kiekvienas partneris, rezultatus bei būdus, kaip galutinai suderinti mokomąją medžiagą. Aptarėme MOOC (masinio atviro internetinio kurso) platformos sukūrimo žingsnius bei dar reikalingus sukurti papildomus mokymo/-osi išteklius.

Antrojoje susitikimo dalyje gvildenome AdUp Diagnostinio įrankio ir MOOC platformos bandomąjį paleidimą: tikslines grupes, rodiklius ir vertinimo būdus. Pirmosios dienos susitikimą baigėme apsvarstydami tarptautinio mokymų renginio (vyksiančio Vokietijoje) organizavimą bei parengtos mokomosios medžiagos testavimą.  

Antrąją susitikimo dieną diskutavome apie ketvirtąjį intelektinį produktą (IO4) – AdUp naudotojų tinklo suformavimą, sertifikato, išklausiusiems kursą, įteisinimą bei kitus įgytas kompetencijas patvirtinančius, dokumentus. Aptarėme sklaidos, jau įgyvendintos atskirose šalyse, veiklas, rezultatus ir jų poveikį, numatėme svarbiausio sklaidos renginio, vyksiančio kiekvienoje šalyje, organizavimo galimus iššūkius ir jų sprendimo būdus. Baigiamojoje susitikimo dalyje išklausėme projekto veiklų finansinę ataskaitą.

Nors Covid -19 situacija šiek tiek pakoregavo projekto eigą, tačiau iš esmės nesutrukdė atlikti numatytų užduočių. Tęsime projekto veiklas ir tikimės jį sėkmingai užbaigti.

 

Mokytoja Jolanta Ručienė