Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2023 05 26

Gegužės 23 d. vyko tarpinstitucinio bendradarbiavimo metodinis renginys „Iššūkiai ir galimybės socialinio pedagogo darbe“, kurį organizavo ir vedė socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė. Į renginį atvyko Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybių ugdymo institucijų socialiniai pedagogai. Sveikinimo žodį tarė Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė.

Alytaus apskrities VPK vyresnioji tyrėja L. Svolkinaitė pristatė nepilnamečių nusikalstamumo statistiką Alytaus regione, supažindino su teisine ir baudžiamąja atsakomybe. Renginio dalyviai lankėsi profesinio mokymo mokomosiose patalpose. Pramonės ir prekybos skyriaus profesijos mokytojai įtaigiai pristatė profesinį mokymą ir galimas įgyti specialybes. Plačiau apie Alytaus profesinio rengimo centrą, jo skyrius, formalųjį ir neformalųjį ugdymą bei kitas teikiamas galimybes pasakojo socialinė pedagogė O. Bernatavičienė. Savąsias ugdymo institucijas, jų privalumus ir išskirtinumą pristatė visi renginyje dalyvavę Alytaus m. socialiniai pedagogai. Prie kavos ar arbatos puodelio (nuoširdus ačiū profesijos mokytojoms K. Mališauskienei, J. Bekampienei bei joms talkinusiems mokiniams) vyko diskusijos, dalintasi gerąja patirtimi, aptarta iššūkiai ir galimybės socialinio pedagogo darbe, kalbėta apie įtraukųjį ugdymą, numatytos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, aptartos galimybės drauge rengti seminarus ir/ar mokymus socialiniams pedagogams.

Efektyvaus bendradarbiavimo nauda – tai ir geriau pasirengę specialistai, mažiau profesinio perdegimo atvejų, gerinama komunikacija bei bendravimo kultūra, tai ir kūrybinis sprendimų ieškojimas, siekiant bendro tikslo (rezultato), pagrįstas idėjų ir informacijos sinteze.