Naujienos

Tęsiant MEPA projekto veiklas, organizuotos pamokos apie Europos Sąjungą

2020 03 03

Mūsų mokykla toliau aktyviai dalyvauja MEPA (Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės) projekte. Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Jame numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Pamokose naudojame Europos Parlamento informacijos centro Lietuvoje parengtą medžiagą.


Vasario 24 - 28 dienomis istorijos pamokose dvyliktokai gilino žinias apie ES, jos ištakas ir raidą. Suprato, kad ES – ne valstybė, o unikali Europos šalių, vadinamų valstybėmis narėmis, partnerystė. Kitoje pamokoje buvo pristatomos svarbiausios ES institucijos – Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba. Buvo aiškintasi, kaip veikia ES institucijos.


Mokiniai susipažino su ES sprendimų priėmimo tvarka, Europos Parlamento sandara ir galiomis. Palygino ES institucijų (Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES Tarybos) ir Lietuvos institucijų (LR Seimo, LR Vyriausybės ir ministerijų) veiklą.


Istorijos mokytoja B. Kundrotienė