Naujienos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021 M. BIRŽELIO 14 – BIRŽELIO 18 D.

2021 06 15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" (suvestinė redakcija nuo 2021-05-17) 2.2.9.23 papunkčiu: skaityti daugiau

IV gimnazijos klasės mokinių grupių, srautų mokymo organizavimo grafikas