Naujienos

UGDYMO(SI) PROCESAS 2020-06-01 – 18 D.

2020 05 28

1. 2020 m. birželio mėn. 1 – 18 d. mokymas(is) vyksta nuotoliniu būdu ir mokykloje.
2. Pamokos ir konsultacijos vyksta pagal tvarkaraščius: brandos egzaminų konsultacijų grafikai skelbiami TAMO dienyne, pamokų tvarkaraščiai - mokyklos svetainėje.
3. Nuotoliniu būdu ZOOM platformoje mokosi Virėjo profesinio mokymo programų P25, P10 grupių ir Baldžiaus profesinio mokymo programų S56, S43 grupių mokiniai;
4. Nuotoliniu būdu Microsoft Teams, Discord platformoje mokosi:
4.1. I, II gimnazijos klasių mokiniai;
4.2. III gimnazijos klasės mokiniai bendrojo ugdymo dalykus ir profesinio mokymo programų modulių teorinę dalį;
4.3. IV gimnazijos klasės mokiniai profesinio mokymo programų modulius ir rengiasi pasirinktiems brandos egzaminams.
4.4. Visi mokiniai profesinio mokymo modulių teorinę dalį.
5. Mokykloje mokosi/konsultuojasi:
5.1. IV gimnazijos klasės mokiniai, norintys pasirengti brandos egzaminams;
5.2. III gimnazijos klasės, profesinio mokymo programų I kurso mokiniai profesinio mokymo programų modulių praktinių įgūdžių;
5.3. Užimtumo tarnybos mokiniai profesinio mokymo programų modulių teorinę dalį ir praktinio mokymo įgūdžius.
6. Mokytojai:
6.1. dalyvauja Microsoft Teams platformoje panaudojimo ugdymo procese ir kituose mokymuose.
6.2. rengia, atnaujina mokomąją, metodinę medžiagą;
6.3. įveiklina turimą įrangą;
6.4. susidaro pasirengimo 2020-2021 m. m. planą, suderina jį su ugdymą organizuojančiu skyriaus vedėju ir įgyvendina iki atostogų.