Naujienos

VIRTUALUS ERASMUS+ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

2020 10 07

 

    Spalio 5-6 dienomis vyko Erasmus+ KA202 projekto „SUpporting STudents in Education and Information Network“ Nr. 2019-1-NL01-KA202-060504 susitikimas. Jis turėjo vykti Alytaus profesinio rengimo centre, deja, dėl COVID-19 situacijos vyko nuotoliniu būdu Google Meet platformoje.

   Susitikimą koordinavo Nyderlandų Aloysius Stichting mokymo centro atstovai. Projekto tikslas- sukurto skaitmeninio aplanko (e-Portfolio) pritaikymas pasitelkiant projekto partneres - profesines mokyklas iš Italijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai, prisijungę prie e-Portfolio, pildo asmeninę informaciją apie save, savo pasiekimus, išsilavinimą, dalyvavimą stažuotėse, gali talpinti fotografuotą ar filmuotą medžiagą apie savo gebėjimus, darbo patirtį ir kita, kas būtų naudinga ieškant darbo ir įsitvirtinant darbo rinkoje.

    Projekto koordinatoriai iš Nyderlandų pristatė patobulintą e-Portfolio, kuriame dabar yra galimybė įvesti ir įvertinti visų dalykų mokinių įgytas kompetencijas. Nyderlanduose, Vokietijoje tokia vertinimo ir įsivertinimo sistema labai funkcionali, taip vertinama ne tik profesinėse mokyklose baigus modulius, bet ir verslo įmonėse darbuotojai gali  įsivertinti savo gebėjimus įvairiose sferose, pagal pasiekimus gali vertinti ir darbdaviai.

    Planuojama e-Portfolio įvesti ir naują CRM įrankį, kuris bus išverstas į lietuvių kalbą ir yra skirtas ryšių su mokiniais valdymui jiems esant stažuotėse.  Taip pat projekto dalyviai stebėjo naujo Menu tool įrankio pristatymą, kuris bus naudingas mokiniui įvedant e-Portfolio darbo, praktikos laikotarpio, studijų lūkesčius ir ketinimus.

   Pristatant trumpus filmus apie Lietuvą ir mokyklą, projekto partneriai trumpam apsilankė pas mus virtualiu būdu. Jiems patiko Lietuvos gamta ir istorinės lankytinos vietos bei, anot jų, didžiulė ir moderni mokykla.

R. Tarasevičienė