Naujienos

VISŲ DIRBANČIŲJŲ DĖMESIUI!

2020 06 03

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Norinčius ir galinčius prašome skirti paramą Alytaus profesinio rengimo centro Socialinės paramos programai. Įgyvendindami šią programą, galėsime skirti nemokamą maitinimą mūsų mokiniams ir/ar suteikti kitokią socialinę pagalbą pagal poreikį.
Skirti GPM dalį galite iki liepos 1 d.
Iki 2022 m. prašymas pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) gali būti teikiamas:
• Užpildžius popierinį prašymą (siųsti VMI paštu (adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) arba tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje);
• Užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
FR0512 formoje (prašyme) prašome nurodyti mokyklos kodą 300039337, paskirties skiltyje įrašyti Soc. paramos programai.