Naujienos

Vyksta mokymai pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą „Sušių gaminimas“

2022 02 11

Nuo 2022 m. sausio 31 d. vyksta mokymai pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą „Sušių gaminimas". Mokymų metu dalyviai susipažįsta su sušių gamybos paslaptimis, mokosi parinkti maisto produktus ir žaliavas, apskaičiuoja reikiamą jų kiekį, gamina ir apipavidalina originalius, savitus ir nepakartojamus nesudėtingos technologijos sušius. Tai sėkmė, ateinanti su praktika.

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas" Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002, kurį mūsų centras įgyvendina kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centru.