Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Nuotolinis mokymas

KAIP VYKSTA NUOTOLINIS MOKYMAS?
  • Nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d. mokymas(sis) vyksta nuotoliniu būdu.
  • Pamokos ir konsultacijos vyksta pagal tvarkaraščius.
  • Direktoriaus įsakymu paskirti IKT koordinatoriai konsultuoti mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) IT naudojimo klausimais.
  • Socialiai pažeidžiamiems mokiniams, kurie neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, laikinai suteikiamas įstaigos kompiuteris, planšetė.
  • Mokytojai pakviečia mokinius prisijungti prie mokytojo pasirinktos platformos ir iki 27 d. išbando nuotolinį mokymą virtualioje aplinkoje, kurioje vykdomas nuotolinis mokymas.
  • Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Užduotys - skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.
  • Mokymuisi nuotoliniu būdu naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.
  • Įvairią elektroninę mokymo medžiagą mokinių savarankiškam darbui pagal atskirus dalykus ir profesijas galima rasti APRC svetainės Bibliotekos skiltyje.
  • Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA


ATMINTINĖ BENDRUOMENEI DĖL KORONAVIRUSO


KONTAKTAI KONSULTACIJOMS

PRISIJUNGIMAS PRIE DISCORD SERVERIO

INSTRUKCIJA PRISIJUNGIMUI PRIE PLATFORMOS "TEAMS"