Elektroninė biblioteka

ŽODYNAI

TEKSTO VERTIMAS

INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO UGDYMO PROCESE GALIMYBËS Rekomendacijos mokytojui

DIDAKTIKA-MOKYKLA-VISUOMENĖ


ELEKTRONONĖ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪUROS CHRESTOMATIJA 11–12 KLASEI

 

LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ GEOINFORMACINĖ  DUOMENŲ BAZĖ

 

DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

 

ANTONIMŲ ŽODYNAS

 

FRAZEOLOGIJOS ŽODYNAS


PALYGINIMŲ ŽODYNAS

 

SINONIMŲ ŽODYNAS

 

LIETUVIŲ–ANGLŲ ŽODYNAS

 

ANGLŲ–LIETUVIŲ ŽODYNAS

 

LIETUVIŲ- PRANCŪZŲ ŽODYNAS

 

PRANCŪZŲ- LIETUVIŲ ŽODYNAS

 

LIETUVIŲ–VOKIEČIŲ ŽODYNAS

 

VOKIEČIŲ–LIETUVIŲ ŽODYNAS

 

LIETUVIŲ–LENKŲ ŽODYNAS

 

LENKŲ–LIETUVIŲ ŽODYNAS

 

LOTYNŲ–LIETUVIŲ ŽODYNAS

 

ŽODYNAI IR KT.

http://www.kalbosnamai.lt/index.php?task=view&id=13&Itemid=26

https://www.tekstovertimas.lt/zodynas/

 

BENDRASIS UGDYMAS

ANGLŲ  KALBOS  FRAZEOLOGINIŲ  POSAKIŲ IR PASAKĖČIŲ ŽODYNAS

ANGLŲ - LIETUVIŲ ŽODYNAS

MOKYKLINIŲ FIZIKOS EKSPERIMENTŲ TEORIJA IR PRAKTIKA.

MOKYTOJO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_fizikos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf

 

MOKYKLINIŲ BIOLOGIJOS EKSPERIMENTŲ TEORIJA IR PRAKTIKA.

MOKYTOJO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_biologijos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf

 

MOKYKLINIŲ BIOLOGIJOS EKSPERIMENTŲ PRAKTIKA. MOKINIO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_biologijos_eksperimentu_praktika_Mokinio_knyga_ok.pdf

 

MOKYKLINIŲ FIZIKOS EKSPERIMENTŲ PRAKTIKA. MOKINIO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_fizikos_eksperimentu_praktika_Mokinio_knyga_ok.pdf

 

MOKYKLINIŲ CHEMIJOS EKSPERIMENTŲ TEORIJA IR PRAKTIKA.

MOKYTOJO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_chemijos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf

 

MOKYKLINIŲ CHEMIJOS EKSPERIMENTŲ PRAKTIKA. MOKINIO KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_chemijos_eksperimentu_praktika_Mokinio_knyga_ok.pdf

 

SKAITMENINĖ MOKYMO PRIEMONĖ LIETUVIŲ KALBAI IR LITERATŪRAI 

9-10 KLASEI

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

 

SKAITMENINĖ MOKYMO PRIEMONĖ LIETUVIŲ KALBAI IR LITERATŪRAI 

11-12 KLASEI

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ MATEMATIKAI

 https://smp2014ma.ugdome.lt/

 

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ GEOGRAFIJAI

http://smp2014ge.ugdome.lt/

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ ISTORIJAI

http://smp2014is.ugdome.lt/

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ TECHNOLOGIJOMS

http://smp2014te.ugdome.lt/

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ MENINIAM UGDYMUI

http://smp2014me.ugdome.lt/

SKAITMENINĖ MOKYKO PRIEMONĖ DORINIAM UGDYMUI

http://smp2014do.ugdome.lt/

 

SKAITMENINIS UGDYMO TURINYS, METODINIAI PATARIMAI

http://www.zujunai.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2015/11/Katalogasprogramu.pdf

 

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

 

SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO UGDYME METODIKA

http://smpmetodika.ugdome.lt/

 

PAGRINDINIŲ IR VIDURINIŲ KLASIŲ UGDYMUI SKIRTOS PRIEMONĖS

http://www.ugdcentras.lt/gerosios-patirties-bankas/12-pagrindiniu-ir-viduriniu-klasiu-ugdymui-skirtos-priemones

 

KLASIKINĖS  LIETUVIŲ LITERATŪROS PORTALAS

http://antologija.lt/

 

ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ LITERATŪROS  ANTOLOGIJA. TEKSTAI.LT

http://www.tekstai.lt/antologijos

 

ŠALTINIAI.INFO

http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/678

 

METODINIŲ DARBŲ BAZĖ

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/mddb/

 

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO UGDYME PATARĖJAI

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/patarejai/

 

UGDYMO SODAS

https://sodas.ugdome.lt/

ATVIRŲJŲ SKAIMENINIŲ IŠTEKLIŲ RINKINYS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

MOKYMO PRIEMONĖS

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMAS BEI RENGIMAS ŠEIMAI

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrus

ŽMOGAUS  SAUGA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/sauga

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS. BIOLOGIJA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/sauga

 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS. CHEMIJA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/gamtamokslis/med=32

 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS. CHEMIJA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/gamtamokslis/med=33

 

SOCIALINIS UGDYMAS. ISTORIJA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis

 

SOCIALINIS UGDYMAS. GEOGRAFIJA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=3

 

SOCIALINIS UGDYMAS. PILIETINIS UGDYMAS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=11

 

SOCIALINIS UGDYMAS. EKONOMIKA IR VERSLUMAS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=12

KALBINIS IR LITERATŪRINIS UGDYMAS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39

 

MATEMATIKA

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/mat

 

MENINIS UGDYMAS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/meno

 

TECHNOLOGIJOS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/techn

 

INTEGRUOJAMAS TURINYS

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=127

 

NAUJA !!!

 

MENTEP EKOSISTEMA. KATEGORIJA: 1. SKAITMENINĖ PEDAGOGIKA

 

MENTEP EKOSISTEMA. KATEGORIJA: 2. SKAIMENINIO TURINIO NAUDOJIMAS IR GAMYBA

 

MENTEP EKOSISTEMA. KATEGORIJA: 3.SKAIMENINIS BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

 

MENTEP EKOSISTEMA. KATEGORIJA: 4. SKAITMENINIS PILIETIŠKUMAS

 

PROFESINIS MOKYMAS

NAUJA !!! 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ SĄSIUVINIAI

PROFESIJOS PEDAGOGŲ VEIKLOS TURINYS

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/6658/1/Daukilas_monografija_A51.pdf

 

PRAKTIKOS VADOVAS SPA ORGANIZACIJOM S ( Kineziterapeutams, ergoterapeutams ir ne tik)

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2010_Vadovas_imonems_kineziterapija.pdf

 

PRAKTIKOS VADOVAS SPA ORGANIZACIJOMS Grožio terapijos (kosmetologijos) specialistams ir ne tik

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2010_Vadovas_imonems_kosmetologija.pdf

 

KROVINIŲ VEŽIMO TECHNOLOGIJOS

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/02/2013_Kroviniu_vezimo_technologijos-1.pdf

 

ADR . I TOMAS

http://profauto.lt/adr/1tomas.pdf

 

ADR . II TOMAS

http://profauto.lt/adr/2tomas.pdf

 

MEDŽIAGŲ INŽINERIJA

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2014_Medziagu_inzinerija_ok.pdf

 

SUVIRINIMO KONSPEKTAS

http://www.aprc.lt/sites/aprc.lt/files/Suvirinimo%20konspektas.pdf

 

VISKAS VAIRUOTOJUI IR AUTOMOBILIUI

https://www.auto.lt/

 

APIE AUTOMOBILIUS IŠSAMIAI. ( Autobild.lt)

http://www.auto-bild.lt/

 

AUTOMOBILIŲ KATALOGAS. AUTOMOBILIŲ TECHNININIAI DUOMENYS

http://www.autopolis.lt/lt/auto-katalogas

 

AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/1370_Garbincius_Automobiliu_WEB_geri-pav_prote.pdf

 

ATMINTINĖ AUTOMOBILIO REMONTININKUI

https://www.vdi.lt/AtmUploads/AtmintineAutomobilioRemontininkui.pdf

 

VIDAUS DEGIMO VARIKLIS. NESUDĖTINGŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA MOKOMOJI MEDŽIAGA

https://technologinisugdymas.weebly.com/uploads/1/1/6/5/11651616/automobiliai.pdf

 

AUTOMOBILIAI: MOKOMOJI KNYGA KOLEGIJŲ STUDENTAMS

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Knyga_Atomobiliai.PDF

 

AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGINIAI: MOKOMOJI KNYGA

http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/1506/1/1422_Simakauskas_Automobiliu_WEB.pdf

 

AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGINIAI: LABORATORINIŲ DARBŲ METODIKOS NURODYMAI

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/1422_Simakauskas_Automobiliu_WEB.pdf

 

AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGINIAI: LABORATORINIAI DARBAI

http://elibrary.lt/resursai/Mokslai/VGTU/Leidiniai/Leidinukai/Zubav_Maketas_internetui.pdf

AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ TAISYTOJAS

https://www.google.com/search?q=Automobili%C5%B3+elektros+%C4%AFrenginiai&ei=IpRZXM3AHsWKlwSzkKrgAQ&start=20&sa=N&ved=0ahUKEwjN2e3k3aTgAhVFxYUKHTOIChw4ChDy0wMIfw&biw=1920&bih=969

 

ELEKTRINIŲ MATAVIMŲ VADOVĖLIS

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/Elektriniai+matavimai.pdf/bb31a222-7489-4b37-9899-4ba60ba8b13e

 

ELEKTRONIKOS VADOVĖLIS

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/Elektronika.pdf

 

TAIKOMOJI ELEKTRONIKA

http://www.nedaryk.lt/user_files/projects/5072_1_1Ind_Darb2017.pdf

 

ELEKTROTECHNIKOS PAGRINDAI: MOKOMOJI KNYGA

http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/1434/1/1383-S_Zaveckas_Elektrotechnika_WEB.pdf

 

ELEKTRINIŲ MATAVIMŲ PRAKTINIŲ DARBŲ UŽDUOTYS

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/Elektriniu+matavimu+praktiniu+darbu+uzduotys.pdf/e0d94672-28ec-414c-a72f-5266dbcf29ab

 

ELEKTROTECHNIKA IR ELEKTRONIKA MODULIO KONSPEKTAS

http://varzazaliam.blogas.lt/files/2013/04/elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris.pdf

 

ELEKTRONIKOS PAGRINDAI

https://issuu.com/e-skaitykla/docs/vincas.stasiunas.-.elektronikos.pagrindai.2002.lt-

 

MECHATRONIKOS KOMPONENTAI: MOKOMOJI KNYGA

https://eif.viko.lt/media/uploads/sites/5/2015/03/Mechatronikos_komponentai_new.pdf

 

ŽEMOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS

http://www.statybostaisykles.lt/sites/default/files/01_ENERGOTRAIN_IN_TA12_%C5%BDemos%20%C4%AFtampos%20elektros%20%C4%AFrenginiai_v161215.pdf

 

ELEKTROS INŽINERIJA

https://www.festo.com/rep/lt_lt/assets/pdf/LT_Did_Festo_elektra.01.pdf

 

DARBŲ SAUGOS ORGANIZAVIMAS IR ERGONOMIKOS PAGRINDAI

 

MECHATRONIKOS VADOVĖLIS

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/M1.Mechanika.pdf/e753a4bd-20dd-4fb7-85f4-e4da5d7662fd

 

MECHATRONIKOS ĮTAISAI

https://eif.viko.lt/media/uploads/sites/5/2015/03/Mechatronikos_itaisai_new.pdf

 

MECHATRONIKOS SISTEMOS

https://eif.viko.lt/media/uploads/sites/5/2015/03/Mechatronikos_sistemos_new.pdf

 

MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOS: MOKYMOSI VADOVAS

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Multimedijos_technologijos.pdf.pdf

 

AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ ŽODYNAS

http://www.lkc.lt/wp-content/uploads/2013/10/Audiovizualiniu-terminu-zodynas.pdf

 

 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO TECHNOLOGIJOS: MOKOMOJI PRIEMONĖ

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Programines_irangos_kurimo_technologijos.pdf.pdf

 

REKLAMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS :TEORINĖ DALIS SU PRAKTINĖMIS UŽDUOTIMIS

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Reklamos_gamybos_technologijos.pdf.pdf

 

REKLAMOS KAMPANIJŲ KŪRIMAS IR VALDYMAS:PAŽINGSNIUI NUO PRADINIO RINKOS TYRIMO IKI REKLAMOS POVEIKIO ĮVERTINIMO

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2013_Reklamines_kampanijos_kurimas_ir_valdymas.pdf.pdf

 

REKLAMINĖ FOTOGRAFIJA

http://eia.libis.lt/viesas/Leidiniai/Vilniaus_technologiju_ir_dizaino_kolegija/E-Deltuvaite_E-Jaskuniene_A-Liepuonius_A-Valiauga__Reklamine_fotografija__internetui.pdf

 

VIZUALINIŲ SISTEMŲ PAGRINDAI: MOKOMOJI MEDŽIAGA

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/Vizualiniu_sistemu_s_p.pdf/33ce6806-a4ac-4d58-b2bf-cd41ea409d23

 

DUOMENŲ BAZIŲ PROJEKTAVIMAS : MOKOMOJI KNYGA

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2012_duomenu_baziu_projektavimas_VU.pdf

 

KOMPOZICIJOS IR GRAFINIO DIZAINO PAGRINDAI

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Kompozicijos_ir_grafinio_dizaino_pagrindai.pdf.pdf

 

OBJEKTINIS PROGRAMAVIMAS

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Objektinis_programavimas.pdf

 

FINANSINĖS APSKAITOS PAGRINDAI

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2011_Metodine_priemone_Finansines_apskaitos_pagrindai.pdf

 

BUHALTERINĖ APSKAITA

http://www.patogupirkti.lt/out/media/Buhalterine_apskaita.pdf

 

PERSONALO VADYBA : MOKYMO PRIEMONĖ

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2012_Mokomoji_priemone_Personalo_vadyba.pdf

 

SAVIUGDA IR LYDERYSTĖ

http://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/V_saviugda-ir-lyderyste.pdf

 

MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS MEDIENOS APDIRBIMO IR BALDŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS

http://193.219.78.193/netsmart

 

MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS, MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS (MOKYMO VYKDYMAS) VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ SEKTORIUJE

http://www.mpcentras.lt/?p=10413

 

VARIKLINIŲ  TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR  MODULINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ IŠBANDYMAS

http://www.vsam.lt/lt/projektai/es_projektai/es2.html

 

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ŠVIETIMO POSRIČIO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS

https://drive.google.com/folderview?id=0B2echEr52TX4TkhtVUFONmY0Vlk&usp=sharing ;

http://www.sprc.lt/index.php?vp1-22-mm-04-v-03-016

 

TRANSPORTO SRITIES MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS

www.klaipedospmrc.lt

 

TEKSTILĖS, APRANGOS, AVALYNĖS IR ODOS POSRIČIO MOKYMO PRIEMONIŲ MODULINĖMS PROGRAMOMS

https://www.ktmc.lt/projektai/strukturiniai-fondai.html?id=155

 

STATYBOS SEKTORIAUS IR STATYBOS VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS

http://vsrc.lt/projektai/igyvendinti-projektai/#netsmart

 

CIVILINĖS SAUGOS MODULIO MOKYMO PRIEMONIŲ PARENGIMAS

http://www.ugm.lt/lt/civiline_sauga/mokymo_priemones.html

 

MOKYMO MEDŽIAGA PARENGTA VYKDANT ESF 2.4. PRIEMONĖS PROJEKTUS

 

 

MODULINIO PROFESINIO MOKYMO SISTEMOS KONCEPCIJA

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=711

 

MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO METODIKA

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=4314

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=2922

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS  (atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3040

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3049

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3060

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=2944

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Automobilių kėbulų remontininko modulinė mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=2955

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=2966

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3787

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (elektriko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=2996

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (floristo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3226

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3237

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3261

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3305

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3776

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3379

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3316

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (konditerio modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3796

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3357

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (maisto pramonės (mėsos, pieno, duonos) darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3368

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3390

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (mūrininko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3401

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3445

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3456

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (santechniko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3478

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3765

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3489

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3500

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (staliaus modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=351

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (stogdengio modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3522

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3534

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3545

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3578

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3589

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3637

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3659

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=35

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (šilumos tiekimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa)

 http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3567

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3648

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS Nr.1 (virėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3706

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS Nr.2 (virėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3717

 

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS Nr.3 (virėjo modulinė profesinio mokymo programa)

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=3736

 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS

http://pmdtkt.kpmpc.lt/