Skip to main content

Sėkminga projekto „Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje“ baigtis

Sparčiai besivystant ekonomikai, technologijoms bei kintant socialinei aplinkai, reikalingos naujos profesinės kompetencijos ir gebėjimai įvairiose srityse. Rengiant darbo rinkos poreikius atitinkančius profesijos specialistus, ieškoma optimalių profesinių žinių bei įgūdžių tobulinimo sprendimų. Dėl šių priežasčių siekiama užtikrinti besimokančiųjų kompetencijas ir konkurencingumą ne tik šalies, bet ir Europos darbo rinkoje.

Centro pedagogų edukacinė kelionė į Krokuvą

Birželio 29-30 dienomis 32 APRC pedagogai buvo išvykę į edukacinę Kelionę į Lenkiją. Pagrindinis kelionės tikslas buvo aplankyti senąją Lenkijos sostinę Krokuvą ir Veličkos druskos kasyklų muziejų..

Alytaus profesinio rengimo centro absolventams įteikti diplomai

2015 m. birželio 23 d. Alytaus profesinio rengimo centre įvyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija, kurioje net 448 absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai. Šventėje tradiciškai apsilankė ir garbingi svečiai, tai Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Romualdas Ambroževičius, Alytaus profesinio rengimo centro tarybos narė, AB „Astra“ vykdančioji direktorė Onutė Tutlienė.

Profesijos diplomų įteikimo šventė

Mokinių ekskursija į Lenkiją

2015 m. birželio 15 d. trisdešimt šeši pažangiausi ir aktyviausi APRC mokiniai bei trys juos lydintys mokytojai išvykome į ekskursiją po Lenkiją. Pirmasis kelionės tikslas buvo Gižyckas - miestas prie didžiųjų Mozūrijos ežerų, vadinamas „tūkstančio ežerų kraštas“. Gižycko apylinkėse yra maždaug 100 ežerų. Jie supa miestą iš visų pusių, todėl dalis miesto – tai sala.

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Birželio 26 d. 9.00 val. Didžiojoje salėje (Putinų g. 40) vyks Mokytojų tarybos posėdis

 

Mokytojų tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl 2015–2016 m. m. ugdymo plano projekto.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

2. Dėl centro 2015 metų veiklos programos įgyvendinimo.

Direktorius V. Zubras

CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2015 m. birželio 26 d. 11.00 val.

Alytaus PRC, Putinų g. 40, Alytus, 28 kab.

 

 

1. Dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo sąrašų projekto.

Pranešėja bibliotekos vedėja Vijoleta Vaitulevičienė

2. Dėl 2015-2016 m. m. ugdymo plano projekto.

Alytaus PRC mokinių fotografijų paroda "Mokykla Mano Akimis"

P45, S7, S8 grupių mokinių paroda "Mokykla Mano Akimis". Mokiniai fotografavo, retušavo fotografijas ir galiausiai atsiskleidė pats grožis,kurį vaikai mato kiekvieną dieną mokykloje.

Mokinių dėmesiui!

Birželio 15 - 30 dienomis vyksta bendrojo ugdymo ir profesijos mokomųjų dalykų konsultacijos. Konsultacijų grafikus rasite prisegtuose dokumentuose.

Įvyko 2014-2015 m.m. mobilumo programų projektų sklaidos konferencija „MOKYTOJŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“

2015 m. birželio 10 d. Alytaus profesinio rengimo centre įvyko baigiamoji Erasmus+ 2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos konferencija „MOKYTOJŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“. Joje dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro mokytojai, kurie pagal Erasmus+ programos projektus buvo išvykę į stažuotes 2014-2015 m.m.

KVIEČIAMAS ALYTAUS PRC MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDIS

Vieta: Posėdžių salė, APRC, Putinų 40, Alytus


Laikas: 2015 m. birželio 17 d. 15.00 val.

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Giedriaus Jiezno atestacijos automobilių mechaniko vyresniojo profesijos mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Kuruojanti vadovė Marijona Mitrulevičienė, Žemės ūkio ir verslo skyriaus vedėja;

PROJEKTO „ALYTAUS VAIKŲ DIENOS CENTRO SU ATVIROMIS JAUNIMO ERDVĖMIS ĮSTEIGIMAS“ PRISTATYMAS

Birželio 3 d. Alytaus miesto savivaldybėje socialinės pedagogės O. Bernatavičienė ir L. Keršienė dalyvavo Alytaus miesto bendruomenės centro projekto „Alytaus vaikų dienos centro su atviromis jaunimo erdvėmis įsteigimas“, finansuojamo 2009-2014 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos, įžanginėje konferencijoje.

Įvyko 2014-2015 m.m. mobilumo programų projektų sklaidos konferencija „MOKINIŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“

2015 m. birželio 4 d. Alytaus profesinio rengimo centre įvyko baigiamoji Erasmus+ 2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos konferencija „MOKINIŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“. Joje dalyvavo visi mokiniai, kurie pagal Erasmus+ programos projektus buvo išvykę į stažuotes 2014-2015 m.m.

PADĖKA UŽ GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PROFESIJOMIS

2012 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus profesinio rengimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant karjeros (profesinio orientavimo) paslaugų teikimą Centre ir bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams.

Surinktas turinys