Skip to main content

Rugsėjo 1-osios renginiai

9.00 - 9.45 val.

I, II ir III kurso mokinių grupių valandėlės (Putinų g. 40).

10.00 - 11.00 val.

Mokslo ir žinių dienos šventinis renginys (Didžioji salė, Putinų g. 40).

 

I kurso mokinių dėmesiui!

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2016 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val.

Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks

Mokytojų tarybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl 2015-2016 m. m. mokymosi rezultatų.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

 

2. Dėl 2016-2017 m. m. veiklos prioritetų.

INICIATYVA „ATVERK DURIS VASARAI“

Prie iniciatyvos ,,Atverk duris vasarai“ prisijungė ir Alytaus profesinio rengimo centro biblioteka. Nuo liepos 25 dienos iki rugpjūčio 13 dienos bibliotekoje apsilankė 24 įvairių Alytaus miesto mokyklų bei APRC mokiniai. Daugelis iš jų į biblioteką ateidavo beveik kiekvieną dieną. Mokiniai mielai dalyvavo įvairiose bibliotekoje organizuotose akcijose: ,,Knygų suneštuvės“, asmenukių konkurse ,,Vasara bibliotekoje su knyga“, taip pat pildė anketas.

Susitikimas su UAB „Lanksti linija“ ir AB „Snaigė“ atstovais

2016 m. rugpjūčio 4 d. Alytaus PRC įvyko susitikimas su UAB „Lanksti linija“ atstovais. Susitikimo metu buvo kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes, mokinių praktikos atlikimą bei įsidarbinimą įmonėje, mokymo programų koregavimą atsižvelgiant į verslo institucijų poreikius. Jo metu buvo diskutuojama apie pameistrystės formą ir galimybes ją įgyvendinti.

Įvyko penktasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

2016 m. birželio 20 d. įvyko penktasis ir paskutinis Alytaus PRC koordinuojamo projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529 partnerių susitikimas. Susitikimas vyko Alytaus profesinio rengimo centre, Alytuje.

Mokytojų edukacinė kelionė į Lenkiją

Mokslo metų pabaigoje grupė Centro mokytojų lankėsi kaimyninėje Lenkijoje. Pabuvojome Vygrių nacionaliniame parke, gėrėjomės paežeriniais kraštovaizdžiais. Parko teritorijoje net 42 natūralūs vandens telkiniai. Pabuvojome Vygrių muziejuje, čia interaktyviu būdu susipažinome su krašto flora ir fauna. Vėliau aplankėme ežero pusiasalyje bene žymiausią objektą - Kamaldulių vienuolyną. Čia mėgo poilsiauti ir Jonas Paulius II. Dabar jo teritorijoje yra bažnyčia, religijos muziejus. Viską apžiūrėję, keliavome į Suvalkus.

Konkursas „Informiko namas“

Nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 20 d. vyko respublikinis konkursas moksleiviams „Informiko namas“.

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis ir sukurti KTU talismano – Informiko – 3D namą.

Darbų kūrime buvo rekomenduojama naudoti 3D modeliavimo programą Sketchup.

Mokyklos baigimo šventė 2016

Alytaus profesinio rengimo centrą šiais metais baigė 664 mokiniai. Nacionalinės šventės Joninių išvakarėse, birželio 23 d., centre įvyko ir iškilminga diplomų įteikimo šventė. Šventėje tradiciškai apsilankė ir garbingi svečiai, tai Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, LR seimo narys Raimundas Markevičius, LR seimo nario Kęstučio Daukšio padėjėjas Linas Jocius, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Romualdas Ambroževičius.

Sveikiname APRC absolventus!!!

  Birželio 23 dieną APRC didžiojoje salėje vyko diplomų įteikimo šventė centro absolventams. Šiandien diplomai buvo įteikti 350- čiai jaunų, perspektyvių, kūrybingų ir profesionaliam darbui ar tolesnei karjerai pasiruošusių žmonių.

Įvyko tarptautinė projekto „Synergy of NEETs and apprenticeship“ sklaidos konferencija

Alytaus profesinio rengimo centras baigia įgyvendinti Erasmus+ programos KA2 strateginės partnerystės projektą „Synergy of NEETs and apprenticeship“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529.

Mokyklos baigimo šventė 2016

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2016 m. birželio 27 d. 11.00 val.

Alytaus PRC, Putinų g. 40, Alytus, 209 kab.

 

1. Dėl centro valdymo struktūros projekto.

Pranešėja personalo skyriaus vedėja R. Abramavičienė

 

2. Dėl 2016-2017 m. m. įstaigos Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė

 

3. Dėl Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo.

Kviečiame į projekto „Synergy of NEETs and apprentiship“ tarptautinę sklaidos konferenciją

 

Kviečiame Alytaus PRC bendruomenės narius dalyvauti projekto „Synergy of NEETs and apprentiship” tarptautinėje sklaidos konferencijoje, kuri vyks 2016 m. birželio 21 d. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, Alytuje.


Atverk duris vasarai

Skaitykime ir kurkime kartu

 

Kviečiame Alytaus miesto mokyklų 6-11 klasių ir APRC mokinius patirti daug smagių akimirkų kartu su knyga ir su bendraminčiais bei Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekos vedėja Vijoleta Vaitulevičiene.

Skaitysime Alytaus krašto kūrėjų ir kitų autorių tekstus, juos aptarsime, inscenizuosime, mylimiausių knygų personažus perkelsime į virtualią erdvę ir kt.

PROJEKTAS "TVIRTA ŠEIMA-STIPRI TAUTA"

Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai 4 mėnesius (vasario-gegužės mėn.) aktyviai dalyvavo Alytaus dekanato Šeimos centro ir Alytaus Šv. Angelu Sargu parapijos projekte "Tvirta šeima-stipri tauta".

Projekto metu mokiniai analizavo šeimos prasmę žmogaus gyvenime ir jos reikšmę bei vertę šiuolaikinėje visuomenėje, atskleisdami atsakingo pasirengimo ir ugdymosi šeimai svarbą.

Surinktas turinys