Profesinio mokymo programos baigusiems 10 klasių

Apdailininko (trukmė – 2 m.)
Mokymo vieta – Alytus, Varėna.
Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršių rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą. PROGRAMA
Elektros įrangos surinkėjo (trukmė - 1m.)
Mokymo vieta – Alytus
Elektros įrangos surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektros įrangos surinkėjui parengti, kuris gebėtų surinkti žemosios įtampos elektros įrangą, žemosios įtampos jėgos elektros įrenginius, elektros mašinas ir pavaras. PROGRAMA
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (trukmė - 1m.)
Mokymo vieta – Alytus, Varėna.
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus. Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.
Asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. PROGRAMA